Privacy verklaring

Privacy verklaring

Hans Jongerius Groep hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Verwerken van persoonsgegevens

De verzameling van persoonsgegevens, ongeacht of deze afkomstig zijn van onze klanten, relaties, leveranciers of soortgelijk, wordt uitsluitend gebruikt voor onze bedrijfsvoering. De bedrijfsvoering van Hans Jongerius Groep betreft de aan- en verkoop van nieuwe personenvoertuigen, bedrijfsvoertuigen en occasions, de verhuur van, de lease van, het (doen) verzekeren van en het uitvoeren van onderhoud en (schade-)reparaties aan de voertuigen in genoemde categorieën, alsmede het beheer en onderhoud van onze klant- en overige relaties.

Doorgeven van persoonsgegevens aan derden

De persoonsgegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. De persoonsgegevens worden binnen Hans Jongerius Groep uitsluitend verwerkt door geautoriseerde verwerkers.

Welke persoonsgegevens verwerken wij

Binnen Hans Jongerius Groep wordt ernaar gestreefd uitsluitend de standaard persoonsgegevens te verwerken, het gebruik van bijzondere persoonsgegevens te beperken tot uitsluitend een kopie Paspoort, ID-kaart en/of Rijbewijs, en de gegevens zo kort als (wettelijk) mogelijk te gebruiken. Uitzonderingen hierop zijn de opslageisen van persoonsgegevens die ons door derden worden opgelegd. Denk in dit verband bv. aan opslageisen door de Belastingdienst voor fiscale doeleinden of opslageisen door verzekeringsmaatschappijen i.v.m. schadedossiers.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Hans Jongerius Groep maakt op haar websites gebruik van zgn. cookies ten behoeve van marketingdoeleinden en mogelijkheden om de klantervaring op onze websites te kunnen verbeteren. Lees hierover meer in ons Cookie Beleid

Minderjarigen

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@hjgroep, dan verwijderen wij deze informatie.

Beveiliging

Hans Jongerius Groep beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan firewalls, versleuteling van gegevens en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming.

Rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

Onze klant- en overige relaties worden te allen tijde gewezen op hun rechten zoals inzage, wijziging en vernietiging van persoonsgegevens en de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Ten behoeve van een juiste naleving van de AVG/GDPR-regelgeving heeft Hans Jongerius Groep een Functionaris Gegevensbescherming aangewezen als eerste contactpersoon en maakt gebruik van een Register van Verwerking van Persoonsgegevens.

Indien u een relatie met Hans Jongerius Groep heeft, dan kunt u via uw persoonlijke ‘mijnHJ’ -account’ uw persoonlijke gegevens en voorkeuren inzien en wijzigen. Ook kunt u ons schriftelijk (per e-mail via het onderstaande adres) verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Vragen, opmerkingen en klachten

Als u een vraag, opmerking of een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt u hierover contact met ons opnemen.

Hans Jongerius Groep

t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming

Touwslagersweg 16

3449HX Woerden

E-mail: info@hjgroep.nl

Hans Jongerius Groep behoudt zich het recht voor het privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.