Hans Jongerius
Lease Veelgestelde Vragen


Algemeen

 • Wat is Hans Jongerius Lease?

  Hans Jongerius bestaat sinds 1988. Wij zijn officieel Renault en Dacia dealer. Daarnaast hebben wij een speciale leasevestiging in Woerden. Bij ons heeft u keuze uit diverse leasevormen. Wij helpen u graag bij het vinden van uw ideale leaseauto, privé of zakelijk!

Private Lease

 • Hoe wordt de prijs van een leaseauto bepaald?

  De hoogte van het maandbedrag van uw leaseauto is afhankelijk van de gekozen auto en eventuele extra opties, het aantal kilometers dat u verwacht te gaan rijden per jaar en de periode dat u wilt leasen.

 • Kan het lease contract vóór de afgesproken datum worden beëindigd?

  Het leasecontract kan voor de afgesproken einddatum (schriftelijk) worden opgezegd. U krijgt dan wel te maken met een opzegvergoeding. De opzegvergoeding bedraagt maximaal 50% van de nog resterende leasetermijnen. Wij bepalen de opzegvergoeding op basis van twee methodes, en brengen de voor u voordeligste methode in rekening.

  Voorbeeld

  Stel u heeft een leasecontract gesloten voor 48 maanden en maximaal 10.000 kilometers per jaar. De leaseprijs is € 300,- per maand. Na 40 maanden wilt u graag het leasecontract beëindigen. De auto heeft tot dan toe gemiddeld 10.000 kilometers per jaar gereden (zoals overeengekomen in het leasecontract).

  Methode 1
  Als het contract was doorgelopen had u nog 8 keer de leaseprijs van € 300,- betaald, dat is € 2.400,-. Omdat u de lease voortijdig wilt beëindigen is de maximale opzegvergoeding 50% over de € 2.400,-, dat is € 1.200,-.

  Methode 2
  Daarnaast kijken we wat de leaseprijs was geweest als u bij aanvang direct een looptijd van 40 maanden had gekozen. Stel dat de leaseprijs bij 40 maanden € 320,- zou zijn. Dan heeft u 40 maanden € 20,- per maand (€ 320,- min € 300,-) te weinig betaald, dat is in totaal € 800,-.

  In dit geval is de tweede methode voor u voordeliger, daarom brengen we een opzegvergoeding van € 800,- in rekening.
  De opzegvergoeding (en overige openstaande bedragen) moet bijgeschreven staan op ons bankrekeningnummer op de gewenste einddatum (inleverdatum auto), anders loopt het leasecontract door.

 • Kan ik de auto overkopen aan het eind van het leasecontract?

  Aan het einde van een private leasecontract heeft u de optie om de leasewagen over te kopen. De prijs wordt dan bepaald op basis van het aantal gereden kilometers en de staat van de auto aan het einde van het contract.

 • Kan ik mijn auto inruilen voor een leaseauto?

  U kunt uw auto altijd bij Hans Jongerius aanbieden en het bedrag rechtstreeks op uw rekening ontvangen, maar u kunt er ook voor kiezen om uw inruilauto als aanbetaling mee te nemen in het leasecontract zodat u een lager maandtarief kunt betalen.

 • Krijg ik een BKR-registratie

  Hans Jongerius Lease is vanuit het Keurmerk Private Lease verplicht een registratie te doen bij BKR. Voor het toetsen en registreren bij BKR werken we samen met Care4Lease B.V.. Het bedrag dat geregistreerd wordt staat vermeld op de leaseovereenkomst. Daarnaast zijn we verplicht betalingsachterstanden bij BKR te melden, dit conform de richtlijnen van BKR.

  Rekenvoorbeeld BKR Registratie:

  – De looptijd van uw leasecontract is 36 maanden
  – Uw maandtermijn is € 250,-
  – Hans Jongerius Lease registreert bij BKR 36 x € 250,- x 65% = € 5.850,-

  Wanneer u aan uw betalingstermijnen voldoet, dan blijft de BKR registratie positief. Lees meer op de website van het BKR.

 • Mogen anderen in mijn leaseauto rijden?

  In principe mogen anderen gewoon in uw leaseauto rijden. Zij moeten natuurlijk wel in het bezit zijn van een geldig rijbewijs. Houd er altijd rekening mee dat schade en bekeuringen voor eigen rekening zijn. Het kenteken wordt immers op uw naam geregistreerd. Als een familielid schade rijdt in uw leaseauto dan wordt dit verhandeld met úw schadeverzekering en gaat dit van úw no-claim af.

 • Wat is de eigen bijdrage bij schade?

  De volledige eigen bijdrage voor schade bij aanvang van de leaseperiode bij een niet verhaalbare schade is € 500,- (of het schadebedrag als dat lager is). Bij de eerste niet verhaalbare schade berekenen we u slechts 50% van de eigen bijdrage door (€ 250,00), Bij de tweede niet verhaalbare schade berekenen we u 75% (€ 375,00) door. Voor alle volgende niet verhaalbare schades gedurende de looptijd van het contract brengen we de volledige eigen bijdrage (€ 500,00) bij u in rekening.

 • Wat is private lease?

  Private lease houdt in dat u als particulier een auto kunt rijden tegen een vast maandbedrag. Vaak kunt u kiezen uit een leaseperiode variërend tussen de 24 en 48 maanden. Het voordeel van private lease is dat u zelf (vaak) alleen nog maar hoeft te tanken. Andere services zoals onderhoud en verzekeringen zijn vanuit de leasemaatschappij voor u geregeld.

Zakelijke Lease

 • Kan ik als starter gebruik maken van zakelijke lease?

  De voorwaarden zijn voor u als starter wel zwaarder dan voor bedrijven met een gezonde financiële historie. Een garantiestelling van een (moeder)bedrijf zou bijvoorbeeld een mogelijkheid kunnen zijn om toch te kunnen leasen als starter. Wij bekijken graag samen met u wat de mogelijkheden zijn.

 • Naar wie gaan de bekeuringen bij een auto van de zaak?

  In principe worden bekeuringen en verkeersboetes doorgestuurd naar het bedrijf. Het is wel mogelijk om deze op verzoek rechtsreeks aan de berijders te sturen. In veel gevallen zal de werkgever de bekeuring door u zelf laten betalen, maar dit is afhankelijk per werkgever.

 • Wat als ik pech krijg met de auto van de zaak?

  In de meeste gevallen is pechhulp, vervangend vervoer in binnen en buitenland en zijn eventuele reparaties gewoon meegefinancierd bij uw zakelijke leasecontract. Heeft u echter gekozen voor netto operational lease dan kan het zijn u dergelijke zaken in eigen beheer heeft en dit zelf moet regelen. Full operational lease is juist de meest uitgebreide vorm van leasing waarbij u op zo veel mogelijk gebieden ontzorgd wordt.

 • Wat is zakelijk lease?

  Met zakelijk leasen kunt u een auto ‘van de zaak’ rijden voor een vast maandbedrag. Er zijn verschillende vormen binnen zakelijke lease zoals fianancial lease en operational lease. Het grootste verschil tussen zakelijk leasen en privé leasen is de tussenschakel van de zaak. Bij zakelijk leasen moet u ook belasting betalen wanneer u meer dan 500 privé kilometers maakt per jaar. Een ander verschil is dat u bij private lease zelf de brandstof moet betalen terwijl dit bij zakelijk leasen vaak wordt vergoed (bijvoorbeeld door een tankpas).

 • Wat krijg je allemaal voor de leaseprijs?

  Natuurlijk heeft u de auto tot uw beschikking, maar daarnaast heeft u ook recht op extra services. Onderhoud en reparaties worden voor u geregeld. Daarnaast verzorgen wij de verzekeringen, eventueel schadeherstel, bandenvervanging en hulp bij ongevallen in het binnen of buitenland. U hoeft zich ook geen zorgen te maken om motorrijtuigbelastingen, afschrijving en rente. Wanneer u voor zakelijk leasen gaat, kunt u er overigens ook voor kiezen om minder services af te nemen en daarmee een lager maandbedrag te betalen. Netto operational lease is dan een goede optie voor u.

 • Wie mogen er in mijn zakelijke leaseauto rijden?

  Doorgaans is het vanuit de leasemaatschappij niet verboden om collega’s, gezinsleden of de partner in een zakelijke leaseauto te laten rijden. Echter, heeft de werkgever het laatste woord wanneer het over dergelijke zaken gaat. Ga dus altijd bij uw werkgever na wat de afspraken zijn over het gebruik van uw zakelijke leaseauto door derden.